Wat zijn de verplichtingen van de werknemer op het gebied van arbeidsveiligheid?

Ja, u leest het goed: dit artikel gaat over de plichten van de werknemer op het gebied van arbo. De werknemer heeft namelijk niet alleen het recht dat zijn werkgever passende maatregelen neemt om zijn gezondheid en leven te beschermen. Omgekeerd is de werknemer ook verplicht om:

  • Werknemers zijn verplicht om naar beste kunnen en in overeenstemming met de aanwijzingen en instructies van de werkgever voor hun veiligheid en gezondheid op het werk te zorgen.
  • Werknemers zijn verplicht om naar beste vermogen en in overeenstemming met de instructies en instructies van de werkgever te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van degenen die door hun handelen of nalaten op het werk worden getroffen.

Meldingsplicht:

  • Werknemers moeten de werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen van elk dreigend significant gezondheids- en veiligheidsrisico dat zij identificeren.

Er is één tool waar veel werknemers niet bekend mee zijn: de overbelastingsindicator. Het is beter bekend in de verpleeg- en medische sector, maar staat open voor elke werknemer die op enigerlei wijze overweldigd is of voelt. Hiervoor is geen directe wettelijke basis. Het vindt echter zijn basis in het arbeidsrecht. Indien de werknemer zich realiseert dat hij zijn diensten niet meer op een zodanige wijze kan verrichten dat schade of schending van rechten kan worden uitgesloten, dient hij dit onverwijld te melden aan zijn werkgever. Deze is dan op zijn beurt verplicht om de situatie te verhelpen.

Een dergelijke overbelastingsmelding ontslaat de medewerker echter niet van zijn verantwoordelijkheid! Hij moet alles doen wat voor hem mogelijk en redelijk is om schade te voorkomen. Laten we als voorbeeld een gebeurtenis nemen die de werknemer overweldigt. Maar dan mag hij het evenement ook niet zomaar uitvoeren, ook niet na een overbelastingsmelding als er concrete gevaren voor lijf en leden zijn. De overbelastingsmelding die wordt gegeven verandert hier niets aan.

Verplichting tot ondersteuning:

Samen met de bedrijfsarts en de arbeidsveiligheidsspecialist moeten de werknemers de werkgever ondersteunen bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheidsbescherming van de werknemers op het werk en bij het nakomen van hun verplichtingen in overeenstemming met de officiële voorschriften.

Recht (en plicht) om te melden: Indien werknemers op grond van concrete aanwijzingen van mening zijn dat de door de werkgever getroffen maatregelen en middelen niet voldoende zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk te waarborgen en de werkgever de klachten van werknemers hierover niet wegneemt, zij kunnen contact opnemen met het bevoegd gezag.

Iedere werknemer staat het natuurlijk vrij om zich via het werk verder te bekwamen in deze materie, hetgeen bijvoorbeeld kan door een VCA basis cursus.

Dit vind je misschien ook leuk...